ADMINISTRACJA KADROWA

            Obsługa dokumentacji pracowniczej jest zadaniem czasochłonnym i trudnym, wymagającym znajomości prawa pracy oraz staranności, terminowości i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Ponadto w przypadku, gdy zarządzanie dokumentacją personelu okaże się niezgodne z danymi osobowymi lub umownymi pracownika nie będą regularnie uaktualniane we właściwy sposób, wpłynie to na dane płacowe, co może mieć brzemienne skutki nie tylko dla pracownika, lecz także całego przedsiębiorstwa. W związku z tym oferujemy współpracę w zakresie usługi obsługi kadrowej, dzięki której Państwo, niezależnie od liczby pracowników, branży i lokalizacji przedsiębiorstwa, mogą zdjąć z siebie ciężar administracji.

W ramach tej usługi oferujemy:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzania pełnej dokumentacji pracowniczej na rzecz klienta
 • monitorowania terminów związanych z zatrudnieniem (np. umowy o pracę, badania okresowe, szkolenia BHP)
 • monitorowania uprawnień pracowniczych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • administrowanie e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich
 • sporządzanie dla pracowników dokumentów związanych z zatrudnieniem (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.)
 • przygotowywania raportów z zakresu wielkości zatrudnienia na potrzeby instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS)
 • wsparcia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, w tym w razie kontroli z PIP i ZUS
 • audyt kadrowy teczek osobowych i przygotowanie raportu na temat zgodności z przepisami prawa.

Dodatkowo możemy Państwu zaproponować usługi kadrowe w następującym zakresie   (za dodatkową opłatą):

 • koordynację szkoleń BHP, a także badań lekarskich
 • koordynację szkoleń aktualizujących lub podnoszących uprawnienia zatrudnionych pracowników

Administracja kadrowa odgrywa znaczącą rolę w budowaniu sukcesu firmy, dlatego warto powierzyć ją specjalistom, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będą mogli usprawniać procesy HR w Państwa firmie.